eTrasportas ir savivaldybių nuomonė

eTrasportas ir savivaldybių nuomonė

eTrasportas ir savivaldybių nuomonė

Aplinkos apsaugos institutas, siekdamas įvertinti savivaldybių nuveiktus ir planuojamus darbus skatinant naudoti aplinkai draugišką transportą, šių metų vasario 19-26 d. vykdė 60 Lietuvos miestų ir rajonų savivaldybių apklausą.  Atsakymus į klausimus elektra varomo transporto tema pateikė 38 savivaldybės, likusios 22 savivaldybės atsakymų nepateikė.

eTrasportas savivaldybių akimis

Prašėme savivaldybių pateikti atsakymus į šiuos klausimus:

  • Kokius veiksmus inicijavo ir (ar) atliko savivaldybė dėl lėto ir greito įkrovimo stotelių elektromobiliams infrastuktūros vystymo ir plėtros, dėl lengvatų suteikimo elektromobilių vairuotojams ir kitų elektromobilių naudojimą skatinančių priemonių?
  • Kokių veiksmų ateityje žada imtis savivaldybė skatindama elektra varomo transporto naudojimą?
  • Esant galimybei, trumpas savivaldybės mero komentaras dėl ateities planų, skatinant elektromobilių naudojimą savo savivaldybėje.

Savivaldybių pateiktus atsakymus galima rasti čia:

SAVIVALDYBIŲ-APKLAUSA-2019-vasaris.pdf