Aplinkosauga

SVARBI INFORMACIJA TRANSPORTO PRIEMONIŲ IMPORTUOTOJAMS

Taikant GAMINTOJO ATSAKOMYBĖS PRINCIPĄ, gamintojai ir importuotojai yra atsakingi už jų vidaus rinkai tiekiamų gaminių (transporto priemonių ir į jas įmontuotų baterijų ir akumuliatorių) poveikį aplinkai per visą būvio ciklą nuo gamybos iki saugaus atliekų sutvarkymo, įskaitant surinkimo, vežimo, perdirbimo, naudojimo ir šalinimo sistemos organizavimą ir (ar) finansavimą, nustatytų gaminių atliekų tvarkymo užduočių vykdymą, informacijos apie gaminius ir jų atliekų tvarkymą teikimą šių gaminių naudotojams ir atliekų tvarkytojams, grąžinamų produktų ir juos panaudojus susidarančių atliekų priėmimą, tvarkymą ir finansinę atsakomybę už tokią veiklą.

Transporto priemonių, elektros ir elektroninės įrangos gamintojams ir importuotojams nustatytų pareigų vykdymą paveskite licencijuotoms organizacijoms –

Visą informaciją apie atliekų pridavimo galimybes, tvarkymą ir rūšiavimą galite rasti svetainėje –


Aplinkosauginių klausimų sprendimai, GPAIS konsultacijos ir dar daugiau:

Prisijunktie prie mūsų Facebook!

Naujausios naujienos apie elektrinį transportą, konkursai ir dar daugiau!