Estijos kelias dotuoti elektromobilio pirkimą

Estijos kelias dotuoti elektromobilio pirkimą

Estijos kelias dotuoti elektromobilio pirkimą

Estijos elektromobilių situacija

Estijos Aplinkos ministerija skirs 5 000 eurų valstybės paramą elektromobiliui įsigyti. Dotaciją galės gauti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys.
Liepos 25 dieną spaudos konferencijoje Estijos ministras pirmininkas Jüri Ratas paskelbė, kad pagrindinis šios paramos tikslas – padėti Estijai pasiekti užsibręžtus tikslus dėl išmetamųjų dujų mažinimo.

Panašus paramos mechanizmas galiojo Estijoje 2011–2014 metais, kai valstybės pagalba elektromobilių įsigyjimui sudarė 10,8 mln. eurų.

Estija siekia iki 2030 metų sumažinti 70 proc. išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį, palyginti su 1990 metų lygiu. Estijoje transporto sektorius išmeta apie 15 proc. ŠESD, o Latvijoje – 29 proc., iš kurių 70 proc. išmeta lengvasis transportas.

Aplinkos ministerijos parengtame plane numatoma sukurti mechanizmą, kad taršių automobilių atsisakę gyventojai gautų lengvatų viešajam transportui arba 1.000 Eur finansinę paskatą mažiau taršiam automobiliui įsigyti. Šiam tikslui numatyta skirti 30 mln. eurų. Latvijos Transporto ministerija pateikė plano pakeitimą, kuriame yra numatyti keli paramos mechanizmai, įskaitant paramą pirkimui. Dabar Estija taip pat ketina aktyviau remti nulinės taršos transporto priemones.

Šaltinis: www.uzladets.lv