EK patvirtino 100 mln. EUR vertės Lietuvos priemonę, skirtą keturių elektros energijos kaupimo įrenginių statybai ir eksploatavimui remti

EK patvirtino 100 mln. EUR vertės Lietuvos priemonę, skirtą keturių elektros energijos kaupimo įrenginių statybai ir eksploatavimui remti

EK patvirtino 100 mln. EUR vertės Lietuvos priemonę, skirtą keturių elektros energijos kaupimo įrenginių statybai ir eksploatavimui remti

Europos Komisija patvirtino 100 mln. EUR vertės Lietuvos priemonę, skirtą keturių elektros energijos kaupimo įrenginių (ličio jonų baterijų) statybai ir eksploatavimui remti.

Priemonė bus finansuojama pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę (EGADP), Europos Komisijai teigiamai įvertinus Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą ir jį priėmus ES Taryboje. Remiami kaupimo įrenginiai, kurių suminė galia bus 200 MW ir kurie bus tiesiogiai sujungti su aukštos įtampos perdavimo linijomis, užtikrins elektros energijos tiekimo Lietuvos sistemai saugumą iki jos prijungimo prie kontinentinės Europos tinklo, kuris turėtų būti pradėtas 2023 m., o baigtas iki 2025 m. pabaigos.

Parama bus teikiama kaip tiesioginė dotacija UAB „Energy cells“ – įmonei, atsakingai už kaupimo įrenginių statybą ir eksploatavimą.

EK prioritetine tvarka vertina su valstybės pagalba susijusias priemones, numatytas pagal EGADP pateiktuose nacionaliniuose ekonomikos gaivinimo planuose, ir teikė valstybėms narėms gaires ir paramą, kuomet jos rengė planus, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos sparčiam EGADP įgyvendinimui.

Šaltinis: Europos Komisijos atstovybė,  asociacytvi nuotr. – „Epso-G”