Kaip saugiai įkrauti elektromobilį

Kaip saugiai įkrauti elektromobilį

Kaip saugiai įkrauti elektromobilį

Niekada nenaudokite buitinio kelių lizdų ilgintuvo, kai kraunate savo elektromobilį. Jei jums reikia naudoti ilginamąjį laidą, naudokite tik tokį, kuris yra tinkamas naudoti lauke, pavyzdžiui, ritės kabelį.

Niekada nejunkite kelių ilginamųjų laidų į vieną. Būdas padidinti atstumą prijungiant daugiau nei vieną ilginamąjį laidą prie kito, padidina elektros gaisro ir elektros šoko riziką.

Visada įsigykite įkrovimo laidą iš patikimo pardavėjo arba tiesiai iš gamintojo, kuris atliks tokiems gaminiams skirtus griežtus patikrinimus, kad įsitikintų, jog jie atitinka saugos standartus.

Būtinai patikrinkite, ar įkrovimo laidas nėra nusidėvėjęs, ir pakeiskite jį, jei akivaizdu, kad yra kokių nors pažeidimų.

Jei kraunate iš 13A tinklo lizdo savo namuose, prieš tai įsitikinkite, ar jūsų namų laidų sistema buvo patikrinta. Dėl senų laidų gali nepavykti patenkinti poreikio įkrauti savo transporto priemonę per naktį ir rizikuoti gaisru jūsų nuosavybėje.

Saugiausias ir patogiausias būdas krauti savo transporto priemonę namuose yra per tam skirtą sieninės dėžės įkrovimo vietą. Įsitikinkite, kad įrenginį montuoja tik kvalifikuotas, registruotas ir kompetentingas elektrikas.

Šaltinis: Electrical Safety First