Nuo šiol subsidiją elektromobiliams įsigyti gaus ir juridiniai asmenys

Nuo šiol subsidiją elektromobiliams įsigyti gaus ir juridiniai asmenys

Nuo šiol subsidiją elektromobiliams įsigyti gaus ir juridiniai asmenys

Nuo šiol subsidiją elektromobiliams įsigyti gaus ir juridiniai asmenys. Tai numato Klimato kaitos programos priemonės „Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“ tvarkos aprašas, kurį spalio 12 dieną patvirtino aplinkos ministras Kęstutis Mažeika.

Finansavimą gaus Lietuvoje registruoti ir jos teritorijoje veiklą vykdantys juridiniai asmenys, kurie įsigyja naują M1, M2,  N1 ar N2 klasės elektromobilį ar elektromobilius, kurių pirmoji registracijos data arba modelio metai, pirmosios registracijos Lietuvoje data ir transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu data taip, kaip ji suprantama registracijos liudijime, yra ta pati (sutampa). Subsidija galios, kai pareiškėjas įsigyja ir savo vardu įregistruoja elektromobilį ar elektromobilius arba įsigyja lizingo būdu (tampa elektromobilio valdytoju).

Juridiniai asmenys gali tikėtis nuo 14,5 tūkst. eurų iki 200 tūkst. eurų subsidijos.

4 tūkst. eurų (su PVM) subsidija mokama pareiškėjui už kiekvieną naują M1 ir (ar) N1 klasės elektromobilį, o 10 tūkst. eurų (su PVM) subsidija  – už kiekvieną naują M2  ir (ar) N2 klasės elektromobilį. Papildoma 1 tūkst. eurų (su PVM) subsidija skiriama už kiekvieną sunaikintą transporto priemonę.

Paraiškų atrankos būdas – tęstinis. Paraiškos projektų vertinimui atlikti priimamos iki tol, kol pakanka lėšų, skirtų finansavimo priemonei, bet ne trumpiau kaip 3 darbo dienas ir ne ilgiau kaip iki 2021 m. vasario 1 d.

Finansavimas juridiniams asmenims bus teikiamas iš Klimato kaitos programos lėšų. To imtasi, siekiant mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį transporto sektoriuje ir gerinti oro kokybę.

Iki šiol 4 tūkst. eurų subsidiją Lietuvoje galėjo gauti tik privatūs asmenys, perkantys naują elektromobilį.

Su aplinkos ministro įsakymu galima susipažinti čia: https://bit.ly/3jY0ynH