Pradedama ruoštis sparčiai elektromobilumo plėtrai Lietuvoje

Pradedama ruoštis sparčiai elektromobilumo plėtrai Lietuvoje

Pradedama ruoštis sparčiai elektromobilumo plėtrai Lietuvoje

230 tūkstančių elektromobilių ir 60 tūkst. elektromobilių įkrovimo prieigų, kurių įkrovimo galia sieks apie 1000 MW – visa tai planuojama Lietuvoje turėti jau 2030 m. ir yra numatyta pradėtame rengti Elektromobilių naudojimo ir elektromobilių įkrovimo infrastruktūros plėtros veiksmų plane.

„Mūsų tikslas, kad Lietuva jau 2027 m. būtų viena iš geriausiai elektromobilumo bumui pasiruošusi valstybė. Elektromobilumas – vienas iš svarbiausių atsinaujinančios energetikos tikslų, tai palies tiek viešąjį, tiek privatų sektorių. Tad turime padėti tinkamus pamatus darniam perėjimui prie netaršaus transporto“, – sako energetikos ministras Dainius Kreivys.

Plane bus numatytos pagrindinės ateinančio dešimtmečio elektromobilumo kryptys ir sąlygos sėkmingai jo plėtrai. Tokį jungtinį Energetikos ministerijos ir Susisiekimo ministerijos planą pasirengti įpareigoja kovo mėn. priimtas Alternatyvių degalų įstatymas (ADĮ).

„Turime užtikrinti, kad elektromobilių infrastruktūros plėtra ir visos reguliacinės paskatos būtų aiškiai, strategiškai ir vieningai įgyvendinamos, koordinuojant valstybės institucijų, įmonių ir savivaldybių veiksmus. Tik tuomet kiekvienas vartotojas turės daugiau galimybių rinktis pereinant prie ne taršaus transporto“, – sako susisiekimo ministras Marius Skuodis.

Susisiekimo ministerijos planuose iki 2024 m. – 10 kartų  didesnis elektromobilių skaičius šalyje (nuo 5 tūkst. iki 50 tūkst.).

Šiuo metu transporto sektorius yra vienas iš didžiausių energijos vartotojų Lietuvoje, ši tendencija išliks ir pereinant prie elektra varomo transporto.  Kadangi elektromobilumo plėtra darys didelę įtaką elektros skirstomojo tinklo pajėgumams, todėl numatomas glaudus bendradarbiavimas su skirstomojo tinklo operatoriumi techniniame lygmenyje.

Vykstanti energetikos transformacija kelia iššūkius elektros skirstymo tinklo plėtrai. Tad siekiant tinkamai pasiruošti ir efektyviai vystyti elektros tinklą yra planuojama studija, kurios tikslas bus įvertinti tinklo ir reguliacinės aplinkos tinkamumą ir pasiruošimą energetikos transformacijai, šiuo atveju ir siekiamai elektromobilumo plėtrai.

Šaltinis: Energetikos ministerijos pranešimas spaudai, elv.lt